Education

MS in Medical Genetics and Bioinformatics, National Lab of Medical Genetics, Central South University, 2001-2004

BS in Clinical Medicine, Changzhi Medical College, 1996-2001

Current Position

Laboratory of Clinical Genetics, Peking Union Medical College Hospital

Research Area

Clinical genetics and diagnosis by next-generation sequencing

 

Publications

1. Fengxia Yao, Ruifang Zhang, Zanhua Zhu, Kun Xia, Chunyu Liu. MutScreener: primer design tool for PCR- direct sequencing. Nucleic Acids Research, 2006, (Web Server issue)
2. Ruifang Zhang, Zanhua Zhu, Hongming Zhu, Tu Nguyen, Fengxia Yao, Kun Xia, Desheng Liang and Chunyu Liu, SNP Cutter: a comprehensive tool for SNP PCR–RFLP assay design, Nucleic Acids Research, 2005, Vol.33, Web Server issue W489–W492.
3. YAO Fengxia, ZHANG Ruifang,LIU Chunyu,XIA Jiahui,XIA Kun. Computational Prediction of Eukaryotic Pol II Promoters, Section of Genetics Foreign Medical Sciences, 2005, Vol 28, P6-P9.
4. Yao F, Qinjie T. Novel human pathological mutations. Gene symbol: CYP17A1. Disease: 17alpha-hydroxylase/17,20-lyase deficiency. Hum Genet. 2009 Aug;126(2):340.
5. Yao F, qinjie T. Novel human pathological mutations. Gene symbol: CYP17A1. Disease: 17-alpha-hydroxylase/17,20-lyase deficiency. Hum Genet. 2009 Apr;125(3):351.
6. Tian Q, Yao F, Sha G, Huang S, Tseng H, Schindler AE. Genotyping of a Chinese family with 46,XX and 46,XY 17-hydroxylase deficiency. Gynecol Endocrinol. 2009 Aug;25(8):485-90.
7. Tian Q, Yao F, Zhang Y, Tseng H, Lang J. Molecular study of five Chinese patients with 46XX partial 17a-hydroxylase/17,20-lyase deficiency. Gynecol Endocrinol. 2012 Mar;28(3):234-8. (corresponding author)
8. Jinsong Gao, Congcong Liu, Fengxia Yao, Na Hao, Jing Zhou, Qian Zhou, Liang Zhang, Xinyan Liu, Xuming Bian , Juntao Liu. Molecular Cytogenetics. 2012 Jul 16;5(1):33
9. Yao Fengxia, Huang Shangzhi, Zhang Weimin, Kang Xiaodi, Tian Qinjie. CYP17A1 Mutations identified in Seventeen Chinese Patients with 17a-hydroxylase/17,20-lyase de?ciency. Gynecol Endocrinol. 2013 Jan;29(1):10-5
10. Kui Li, Wei-Min Zhang, Sheng Lin, Lu Wen, Zi-Feng Wang1 Dan Xie, Min Wei, Zheng-Qing Qiu, Yi Dai, Marie C.M. Lin, Hsiang-Fu Kung, Feng-Xia Yao. Mutational analysis of ATP7B in north Chinese patients with Wilson disease. J Hum Genet. 2013 Feb;58(2):67-72. (corresponding author)
11. Zou X, Yao F, Liang X, Xu F, Li H, Sui R, Dong F. De novo mutations in the cone-rod homeobox gene associated with leber congenital amaurosis in Chinese patients. Ophthalmic Genet. 2015 Mar;36(1):21-26